Coaching on-the-job

Coaching on the job betekent op je werk vanuit het hier en nu gecoacht worden. Samen met je coach concrete doelen stellen, het mogen leren van fouten door directe opbouwende feedback en het voelbaar groeien in je rol. 

 

Bij coaching on the job draait de coach mee met de dagelijks werkzaamheden van de coachee. Het is een krachtige maar ook confronterende manier van coachen. Confronterend in de zin dat de coach direct reageert op dat wat iemand doet, niet op wat hij zou willen doen. Dat is tegelijkertijd het krachtige van coachen op de werkplek zelf: de realiteit is het uitgangspunt en van daar uit worden verbeterstappen benoemd.

 

Coaching on the job kent vele vormen. Van korte interventies van een dagdeel met een sterke focus op een vaardigheid tot coachingstrajecten van een aantal maanden. Ook de koppeling van coaching on the job aan een training of opleidingstraject is mogelijk.

 

Erkenning van competenties

Erkennen van (eerder verworven) competenties (EVC) houdt in dat je de werkervaring van een persoon gaat waarderen. Een EVC-traject vindt in de meeste gevallen plaats in het kader van een MBO- of HBO-opleidingstraject.

 

Learn Inc. kan meedenken over het inpassen van een EVC-traject binnen (bestaande) opleidingsplannen. Ook kan Learn Inc. een rol spelen bij de inzet van assessoren en/of procesbegeleiders. In deze trajecten wordt samengewerkt met erkende en gecertificeerde EVC-aanbieders. 

 

Opleidingstrajecten

Professionaliseren van medewerkers kan op verschillende manieren. De ene organisatie wil dat het liefst in de vorm van een Management Development Programma. De andere kiest voor de samenwerking met een erkende MBO- of HBO-opleiding.


Uitgangspunt voor het opzetten van opleidingstrajecten is dat leren wat oplevert: zowel voor de organisatie als voor degene die de opleiding volgt. Dat klinkt als open deur, maar vaak wordt een opleiding vanuit een eenzijdig perspectief opgezet. Learn Inc. bekijkt een opleidingstraject vanuit de verschillende perspectieven en is steeds op zoek naar een win-win voor alle betrokken partijen.


Learn Inc. heeft veel ervaring in het ontwikkelen van leerwerktrajecten waarin scholen en het bedrijfsleven samen werken.  Deze vaak branchegerichte opleidingstrajecten draaien om het opleiden van jonge potentials die van hun werkervaring direct een leerervaring willen maken en vice versa.


Learn Inc. ontwikkelt de opleidingstrajecten in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Ook kan Learn Inc. het projectleiderschap in dergelijke ontwikkeltrajecten invullen.

 

Trainingen

Een training kan een waardevolle ondersteuning bieden in het werk. Het kan je nieuwe inzichten opleveren, een andere aanpak of nieuwe vaardigheden die je direct in je werk kunt toepassen.


De trainingen van Learn Inc. kenmerken zich door een goede balans tussen luisteren en doen, interactie en oefenen. Inbreng vanuit de deelnemers wordt gestimuleerd. We zoeken samen steeds naar de vertaling van het geleerde uit de training naar de werkpraktijk.

 

Het is mogelijk om aansluitend aan de training één of meer coachingsmomenten on the job te koppelen.


Trainingen worden op maat ontwikkeld, omdat iedere trainingsvraag en iedere organisatie weer anders is. Thema’s kunnen o.a. zijn:

  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Teambuilding
  • Coachingsvaardigheden
  • Klantgericht werken
  • Resultaatgericht werken
  • Timemanagement
  • …………… en wat is uw wens?